වෙබ් අඩවියක් ව්‍යාපාරිකයකුට වැදගත් වන්නේ කෙසේද?

ඔබ ව්‍යාපාරයක හිමිකරුවෙක්ද? අන්තර්ජාලය හරහා විකිණිය හැකි භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් ඔබ සතුද? එසේනම් e-commerce වෙබ් අඩවියක් හිමිකරගැනීම ඔබගේ ව්‍යාපාරයට ඉතාමත් වැදගත් හැරවුම් ලක්ෂයක් බවට කිසිදු සැකයක් නැහැ, e-commerce වෙබ් අඩවියක් යනු භෞතික වෙළදසැලක්  වෙනුවට පවතින සාර්ථකම විකල්පය වන අතර e-commerce වෙබ් අඩවියක් ගොඩනගාගැනීමෙන් එහි ඇති…

Read More

ඔබේ ව්‍යාපාරයට තාක්ෂණයෙන් තල්ලුවක් (Ecommerce)

eMarketer කියන්නේ ලෝකයේ ඉහළපෙලේ Market research company එකක් එයාලගේ අලුත්ම ගණනයන් වලට අනූව, e-commerce වෙබ් අඩවිවල වර්ධන වේගය  වසරින් වසර 16.4% ක් වැනි ඉහල අගයකින් ඉහල යා හැකි බව ඔවුන් අනාවැකි පලකරනවා. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ බොහෝ ව්‍යාපාර ප්‍රමාණයක් විද්‍යුත් වානිජ්‍යය එසේත් නැත්තම් e-commerce වෙබ් අඩවි …

Read More